Skólavefurinn.is kynnir

Lærum íslensku

Kennslubókfyrir nemendur af ólíkum uppruna.

Bók 1Bók 2

Námsbækur til útprentunar - Flettibækur - Gagnvirkar æfingar - Lausnir

Námsefni fyrir nemendur með íslensku sem annað mál og aðra áhugasama.

Pólsku
Úkraínsku
Rússnesku
Litháísku
Filippseysku (filipísku)
Ensku
Spænsku

Fleiri tungumál bætast við reglulega.

*****

Bók 1
Lærum íslensku

Bókin er um 80 blaðsíður og skiptist í 50 verkefni. Ástæðan fyrir því að við höfum látið þýða hana á mörg tungumál er einfaldlega sú að við viljum auðvelda nemendum frá ólíkum menningarsvæðum að fá örlitla innsýn í íslenska tungu.

Við göngum út frá því að efnið geti nýst nemendum frá 3. bekk og upp úr (3. til 10. bekk). Þess vegna má merkja ákveðinn fjölbreytileika í efnisvali til að koma til móts við ólíka aldurshópa.  

Megintilgangurinn er að þjálfa orðaforða, kynna grunnundirstöðu málfræðinnar auk þess að efla lesskilning.

Hægt er að panta bókina útprentaða hjá okkur (sjá Bóksölu).

*****

Bók 2
Orðaforði

Hér er á ferðinni afar einfaldur þjálfunar- og æfingapakki til að þjálfa orðaforða í íslensku.  Bókin skiptist í 12 hluta ef svo mætti að orði komast og liggur ákveðinn orðaforði til grundvallar hverjum kafla.

Aðferðin felst í því að lesa stök orð og þýðingu þeirra og reyna að leggja þýðinguna á minnið. Á næstu blaðsíðu á nemandinn síðan að reyna að skrifa þýðingu orðanna niður eftir minni; og á þriðju blaðsíðunni fær nemandinn einungis að sjá þýðinguna og á að skrifa rétt íslenskt orð við viðkomandi þýðingu. Þá eru nokkur létt verkefni látin fljóta með.
Þetta er viðbót við efnið Lærum íslensku og hægt að nota samhliða því.

Um verkið

Um verkið

Á undanförnum árum hefur nemendum sem hafa íslensku sem annað mál fjölgað nokkuð í íslenska skólakerfinu. Hefur mörgum þeirra þótt erfitt að fóta sig í íslenskum skólum, ekki síst vegna tungumálaörðugleika. Það hefur líka skort námsefni fyrir þessa nemendur, bæði í íslensku og öðrum námsgreinum.

Ekki er ætlun okkar að leysa allan þann vanda með þessu efni, en með því viljum við þó leggja okkar af mörkum til að gera þessum nemendum kannski aðeins auðveldara fyrir.  Er það okkar einlæga von að efnið geti nýst bæði nemendum og kennurum vel og hver veit ef þetta reynist þeim happafengur að þá verði hægt að halda áfram með þetta efni og jafnvel gera eitthvað meira.

Þegar við fórum af stað með þetta rákumst við fljótt á mörg vandamál sem þurfti að leysa. Hvar átti t.a.m. að byrja? Hvaða atriði átti að leggja áherslu á? Fyrir hvaða aldurshóp átti efnið að vera? o.s.frv.

Eins og við hugsuðum þetta þá hlýtur að vera auðveldara fyrir nemendur sem eru af erlendu bergi brotnir að aðlagast yngstu bekkjardeildunum og nýta sér sama efni og aðrir þar. Þó svo að tungumálið sé þeim ekki eins tamt hefja þeir námið á því að læra undirstöðuna í lestri og byggja svo ofan á það.

Þar sem við sáum fyrir okkur efni með skýringum á tungumáli nemandans fannst okkur rétt að efnið hentaði þeim sem hefur lært að lesa á sínu eigin tungumáli þannig að skýringar á því máli gætu hjálpað þeim. Og ef lestrarkunnáttan hrekkur ekki til þá mundum við bjóða upp á upplesnar skýringar.    

Göngum við útfrá því að efnið geti nýst nemendum frá 3. bekk og upp úr (3. til 10. bekk). Þess vegna má merkja ákveðinn fjölbreytileika í efnisvali til að koma til móts við ólíka aldurshópa.  
Megintilgangur efnisins er að þjálfa orðaforða, kynna grunnundirstöðu málfræðinnar auk þess að þjálfa lesskilning.

Samfara efninu bjóðum við upp á gagnvirkt þjálfunarefni á vefnum.

Það efni skiptist í:
- Beinar æfingar úr völdum köflum
- Æfingar í orðaforða, bæði úr pólsku og ensku yfir í íslensku og öfugt.
- Einfaldar lesskilningsæfingar

Hvetjum við alla til að kynna sér það vel.

Beinar æfingar úr völdum köflum

Æfingar í orðaforða

Einfaldar lesskilningsæfingar

Yfirlit yfir alla kafla bókarinnar