Risa BÓKAÚTSALA á Skólavefnum

Kynntu þér útsöluna

-----

NÝTT og áhugavert
Íslenska

Lærum íslensku – Litháíska - Námsefni í íslensku fyrir litháískumælandi nemendur

Hér er um að ræða 80 blaðsíðna bók þar sem áherslan er á einfalda málfræði og orðaforða. 

Með þessu efni viljum við á Skólavefnum leggja okkar af mörkum til að gera litháískumælandi nemendum og kennurum þeirra auðveldara fyrir.  

Er það okkar einlæga von að efnið geti nýst vel og hver veit nema þá verði hægt að gera eitthvað meira. 

Göngum við út frá því að efnið geti nýst nemendum frá 3. bekk og upp úr. Þess vegna má merkja ákveðinn fjölbreytileika í efnisvali en það var gert til að koma til móts við ólíka aldurshópa. Eins og áður sagði er megintilgangur efnisins að auka orðaforða, kynna grunnundirstöðu málfræðinnar auk þess að efla lesskilning.

Samfara efninu munum við bjóða upp á gagnvirkt þjálfunarefni á vefnum.

lesa meira..
Íslenska

Lærum íslensku – ENSKA - Námsefni í íslensku fyrir enskumælandi nemendur

Hér er um að ræða 80 blaðsíðna bók þar sem áherslan er á einfalda málfræði og orðaforða. 

Með þessu efni viljum við á Skólavefnum leggja okkar af mörkum til að gera enskumælandi nemendum og kennurum þeirra auðveldara fyrir.  

Er það okkar einlæga von að efnið geti nýst vel og hver veit nema þá verði hægt að gera eitthvað meira. 

Göngum við út frá því að efnið geti nýst nemendum frá 3. bekk og upp úr. Þess vegna má merkja ákveðinn fjölbreytileika í efnisvali en það var gert til að koma til móts við ólíka aldurshópa. Eins og áður sagði er megintilgangur efnisins að auka orðaforða, kynna grunnundirstöðu málfræðinnar auk þess að efla lesskilning.

Samfara efninu munum við bjóða upp á gagnvirkt þjálfunarefni á vefnum.

lesa meira..
Stærðfræði

Stærðfræði 4 - 1. bók - Upprifjun

Skólavefurinn hefur að undanförnu fengið fjölda beiðna um meira efni í stærðfræði og eins og alltaf reynum við að verða við óskum notenda. Í dag bjóðum við upp á nýja bók í stærðfræði sem fyrst og fremst er hugsuð fyrir 4. bekk og þá sem upprifjun á efni 3. bekkjar. Hún telur 40 blaðsíður og skiptist í 14 kafla. 

Eins og alltaf tekur efnið mið af Aðalnámskrá grunnskóla og því námsefni sem lagt er til grundvallar í þeim bekkjum. 

lesa meira..
Íslenska

NÝTT - BITABÆKUR – Nýjar og frumlegar lestrarbækur fyrir þau yngstu.

Bitabækur er skemmtileg nýjung í lestrarbókaflórunni sem notaðar hafa verið  með góðum árangri víða erlendis.

Hver Bitabók er bara eitt blað sem brotið er saman þannig að úr verði bók. (þ.e. fyrst er blaðið brotið til helminga þannig að lestrarefnið sé utaná og síðan aftur til helminga þannig að forsíðan sé á réttum stað)

Þetta getur ekki verið einfaldara.

Nú í fyrstu atrennu bjóðum við upp á 30 bækur en munum svo fjölga þeim hratt.

Við hvetjum alla kennara yngri nemenda til að kynna sér þessa frábæru nýjung sem hefur víða reynst svo vel.

lesa meira..
Íslenska

Nýtt í Heimalestur: Kvenhetjan Helga Bárðardóttir

Helga Bárðardóttir var sannarlega óvenjuleg; hún var skáld, og hún lék á hörpu. Hún var mennsk að nokkru leyti en tröllablóð var einnig í æðum hennar. Nú bjóðum við upp á sögu þessarar stórbrotnu  konu í Heimalestri í átta stuttum bútum. 

Heimalestur Skólavefsins hefur fengið mjög góðar viðtökur

Á vordögum hleypti Skólavefurinn af stokkunum nýju efni sem hlaut yfirskriftina Heimalestur. Efnið er ætlað til daglegrar þjálfunar í lestri í heimahúsum og á það að sameina bæði skemmtun og fróðleik ásamt því að efla lesskilning nemandans. 

Hægt er að velja á milli svokallaðra bútalestra og lengjulestra

Bútalestrarnir bjóða upp á stuttar „bækur“ sem innihalda hver um sig tíu eða færri „búta“ (kafla) um afmarkað efni. 

Lengjulestar innihalda ellefu eða fleiri búta (kafla) í hverri „bók“, þar sem hver bók hefur að geyma þröngt afmarkað svið. 

Verkefni og gagnvirkar spurningar fylgja hverjum bút, og flóknari bútum fylgja að auki skýringar og umræðupunktar sem nemendur eða foreldrar geta nálgast ásamt svörum við verkefnum. 

Þetta efni hefur þegar fengið mjög góðar undirtektir. Við höfum því ákveðið að bæta smátt og smátt við, og nú í vikunni höfum við sett inn nýjan bútalestur, að þessu sinni átta búta um Helgu Bárðardóttur sem er m.a. fræg fyrir að hafa farið á ísjaka frá Snæfellsnesi til Grænlands. Fleiri bútalestrar munu fylgja um íslenskar kvenhetjur og má þar nefna Þuríði á Fróðá, Auði djúpúðgu, Hallgerði langbrók og Guðrúnu Ósvífursdóttur

Kosturinn við heimalesturstextana er m.a. sá að hver „bútur“ er stuttur (um 150 orð) og yfirstíganlegur – og ef hann höfðar til nemandans verður það hvatning til að færa sig yfir á næsta bút til að fræðast meira um viðkomandi persónu eða málefni.

Við höfum þegar fengið fréttir af foreldrum sem hafa kynnt sér þetta efni og látið börn sín prófa það. Þetta hefur orðið til þess að umræða hefur skapast innan fjölskyldunnar og áhugi kviknað á því fjölbreytilega efni sem hér er um að ræða.

Við bendum foreldrum á að mikið úrval lesskilningstexta er að finna á Skólavefnum og má þar benda á Litabækurnar sem geyma fjölmarga stutta og skemmtilega texta ásamt gagnvikrum spurningum og verkefnum fyrir alla aldursflokka grunnskólans.

Þá má benda kennurum, sem hafa nýtt sér Litabækurnar, að Heimalesturinn (þ.e. bútalestrarnir og lengjulestrarnir) geta orðið kærkomin viðbót við litabókaefnið.  

lesa meira..
Íslenska

Lærum íslensku – PÓLSKA - Námsefni í íslensku fyrir pólskumælandi nemendur

Hér er um að ræða 80 blaðsíðna bók þar sem áherslan er á einfalda málfræði og orðaforða.

Með þessu efni viljum við á Skólavefnum leggja okkar af mörkum til að gera pólskumælandi nemendum og kennurum þeirra auðveldara fyrir.  

Er það okkar einlæga von að efnið geti nýst vel og hver veit nema þá verði hægt að gera eitthvað meira.

Göngum við út frá því að efnið geti nýst nemendum frá 3. bekk og upp úr. Þess vegna má merkja ákveðinn fjölbreytileika í efnisvali en það var gert til að koma til móts við ólíka aldurshópa. Eins og áður sagði er megintilgangur efnisins að auka orðaforða, kynna grunnundirstöðu málfræðinnar auk þess að efla lesskilning.

Samfara efninu munum við bjóða upp á gagnvirkt þjálfunarefni á vefnum.

lesa meira..
Íslenska

Nýir og styttri textar í Litabækurnar til að þjálfa lestur og lesskilning - Hvítbókin

Lestrarþjálfunar- og lesskilningsefnið sem við höfum kosið að kalla Litabækurnar er nýjung hér á Skólavefnum sem hefur notið gríðarlegra vinsælda undanfarin misseri. Hafa bæði kennarar og heimili  verið að kalla  eftir fleiri textum og jafnvel styttri textum en boðið hefur verið upp á fram að þessu.

Nú höfum við orðið við báðum þessum óskum því í dag getið þið nálgast 30 nýja texta sem allir telja undir 70 orð.  

Eru textarnir eins og fyrri textar bæði fjölbreyttir og skemmtilegir með vönduðum verkefnum.

lesa meira..
Allskonar

Bóksala Skólavefsins - Búið er að uppfæra bókalistann.

Bóksala fer vel af stað nú í haust sem endranær en aðgefnu tilefni viljum við benda ykkur á að búið er að uppfæra bókalistann.

Þá bendum ykkur á að panta tímanlega þær bækur sem þiðviljið fá sendar ef þær eiga að berast á réttum tíma.

Við leggjum jú allt kapp á að senda þær af stað semfyrst, en afgreiðum allar pantanir í þeirri röð sem þær berast og allt tekurþetta tíma. :)

lesa meira..
Íslenska

NÝTT – HEIMALESTUR – til daglegrar þjálfunar í lestri

Heimalestur er nýjung úr smiðju okkar á Skólavefnum þar sem markmiðið er að hjálpa nemendum að bæta sig í lestri og lesskilningi og hafa gaman af því. Hentar þetta bæði í skólanum og heima fyrir.

Við bjóðum upp á tvo flokka af lestrum, þ.e. annars vegar bútalestra sem samanstanda af stuttum sjálfstæðum lestrum sem þó eru tengdir innbyrðis, og hins vegar svokallaða lengjulestra sem eru framhaldslestrar og segja samfelldari sögu. Hver lestrareining er stutt og hnitmiðuð. Textarnir eru fjölbreyttir og fræðandi. Því ættu allir að geta fundið eitthvað við hæfi.

Til að styðja enn frekar við nemendur bjóðum við upp á ýmis hjálpartól á vefútgáfunni sem hægt er að nýta.

Þau eru:

• listar yfir erfið orð
• gagnvirkar spurningar til að prófa lesskilning
• orðskýringar
• skráningarferli til að nemendur geti fylgst með lestrarframvindu sinni.

Hvað varðar erfiðleikastig lestranna, þá verður hver nemandi að finna sér texta sem honum hentar og höfum við ekki flokkað þá.

Sú umræða að mörg íslensk börn eigi við lestrarvanda að stríða hefur farið nokkuð hátt að undanförnu. Við viljum með þessu og öðru námsefni Skólavefsins leggja okkar af mörkum til að aðstoða nemendur við að bæta  árangur sinn í lestri og lesskilningi. Sem fyrr leggjum við kapp á að bjóða upp á vandað og áhugavert efni með skemmtilegri framsetningu og með gagnlegum verkefnum, því það hér gildir sú gamla staðhæfing að æfingin skapar meistarann.

lesa meira..
Íslenska

Saga landafundanna – Þjálfunarefni í lestri

Efni þetta er hugsað sem þjálfunarefni í lestri fyrir þá nemendur sem hafa áhuga á að nýta lesturinn til almenns fróðleiks og þekkingarauka. Ekki viljum við eyrnamerkja það neinum ákveðnum aldurshópi og verður hver og einn að meta það hvort textinn henti honum.

Efnið er byggt á bók bandaríska sagnfræðingsins Hendrik Willem van Loon (1882–1944) sem í mjög frjálslegri íslenskri þýðingu mætti útleggja sem Stutt saga landafundanna frá fyrstu tíð fram til þess að nýi heimurinn uppgötvast, en með nýja heiminum er átt við Ameríku.

Efnið er samsett úr 52 stuttum köflum og hverjum kafla fylgja spurningar sem tilvalið er að skoða. Bæði er um að ræða opnar spurningar og fjölvalsspurningar og getur hver og einn valið hvort tveggja eða annað hvort. En við viljum vekja athygli á að með því að svara spurningum úr efninu festum við okkur innihald textans betur í minni.

Í upphafi hvers kafla höfum við útbúið stutta orðalista með orðum sem gætu vafist fyrir í lestri og mælum við með að nemendur fari yfir hann áður en farið er í sjálfan kaflann.

Já, hér fáið þið frábært efni til að þjálfa lestur hvort sem er heima fyrir eða í skólanum.

lesa meira..
Íslenska

Grísku guðirnir – Þjálfunarefni í lestri

Efni þetta er fyrst og fremst hugsað sem þjálfunarefni í lestri fyrir þá sem hafa áhuga á að nýta lesturinn til almenns fróðleiks og þekkingarauka. Ekki viljum við eyrnamerkja það neinum ákveðnum aldurshópi og verður hver og einn að meta það hvort textinn henti honum.Efnið verður innan tíðar einnig sett upp á vefsíðu þar sem hægt verður að hlusta á hvern kafla upplesinn.

Efninu er skipt upp í fjórtán kafla og er hver kafli tileinkaður ákveðnum guði. Alls telur þessi bók 40 blaðsíður. Hver kafli samanstendur af lestexta, spurningum úr honum og einföldum en hnitmiðuðum þjálfunarverkenum í grunnatriðum íslenskunnar.

Í þessari útprentanleguu útgáfu er um að ræða opnar spurningar en á væntanlegri vefsíðuútgáfu verða fjölvalsspurningar og getur þá hver og einn valið hvort tveggja eða annað hvort. En við viljum vekja athygli á því að það að svara spurningum úr efni sem þessu hjálpar mikið til að leggja innihaldið á minnið.

Já, hér fáið þið frábært efni til að þjálfa lestur hvort sem er heima fyrir eða í skólanum. Og í ofanálag tileinkið þið ykkur áhugaverðan fróðleik sem alltaf kemur sér vel.

lesa meira..
Íslenska

PRÓFASÍÐAN 2021 - Þúsundir æfinga og kennslumyndbanda til þjálfunar fyrir prófin í mars

Nú nálgast óðum prófin í mars og viljum við nota tækifærið og minna á Prófasíðuna okkar sem hefur á undanförnum árum hjálpað mörgum. Þar er að finna fjölda gagnlegra æfinga í íslensku, stærðfræði og ensku fyrir ólík aldursstig.  

lesa meira..
Íslenska

Málfræðiskammtar Skólavefsins - 4. hefti - fyrir efstu bekki grunnskólans og einnig framhaldsskóla

Nú er komið að fjórðu bókinni af Málfræðiskömmtum Skólavefsins. Þar er að finna 20 skammta.

Málfræðiskammtar Skólavefsins eru hugsaðir fyrir efri bekki grunnskólans (7.–10. bekk) og framhaldsskólann. Samtals er um að ræða 80 málfræðiskammta í fjórum bókum þar sem farið er yfir öll helstu málfræðiatriði sem Aðalnámskrá kveður á um.

Hverjum skammti fylgja verkefni, bæði opnar spurningar og gagnvirkar.

lesa meira..

Málsgreinar og mas: Þriðja bók

Þá er komið að bók númer þrjú í bókaflokknum Málsgreinar og mas. Hún samanstendur af 50 köflum eins og fyrri bækur. 

Málsgreinar og mas er heildstætt námsefni í íslensku hugsað fyrir 4. bekk og heldur áfram þar sem ritröðinni Setningar og málsgreinar sleppir. Efnið er unnið samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla fyrir viðkomandi árgang sem og okkar eigin námskrá sem við tókum saman í íslensku fyrir alla aldurshópa grunnskólans. 

Eins og áður leggjum við ríka áherslu á lesskilning og lestur almennt ásamt því sem við förum yfir alla þá þætti sem nemendur 4. bekkjar eiga að kunna skil á. Þá leggjum við sérstaka áherslu á vinnu með orð og orðaforða. 

Við höfum skipt efninu í þrjár bækur og verður hægt að nálgast þær á sérstakri vefsíðu í ólíkum útfærslum auk þess að sækja gagnvirkar æfingar sem tengjast efninu.

lesa meira..
Íslenska

Þrjár nýjar bækur frá Marvel á sérstökum vildarkjörum

Skólavefurinn býður nú upp á 3 nýjar bækur frá Marvel í íslenskri þýðingu á sérstökum afsláttarkjörum.  

Eru þetta bækurnar: Hinn ótrúlegi Spiderman bók 1, Þór bók 1 og X-men bók 2. Má vænta að margir hafi beðið þeirra með óþreyju enda seldust fyrstu tvær bækurnar, Hulk og X-Men 1 vel hér á vefnum. Getur hér verið um að ræða ágætan lestrar valkost fyrir marga nemendur.

Hægt er að nálgast þær allar í bóksölu okkar á sérstökum vildarkjörum.

--- Almennt um bækurnar

5 nýjar bækur úr smiðju þeirra hjá útgáfufyrirtækinu MARVEL á íslensku. Eru þessar bækur gríðarlega vinsælar hjá ungu fólki í dag og ættu að ýta undir lestur hjá mörgum sem hingað til hafa kannski ekki sýnt lestri mikinn áhuga.  Er þetta nýr og spennandi kostur sem við hvetjum alla til að skoða.

Það mikilvægt að nemendur geti nálgast efni af þessu tagi á vandaðri íslensku og hvetjum við því bókasöfn skóla til að bjóða nemendum upp á þennan áhugaverða valkost. Ef einhver skóli vill fá bekkjarsett er hægt að semja um enn betra verð.

Þá bjóðum við upp á stutt, vönduð og skemmtileg verkefnahefti með bókunum sem gerir lesturinn enn markvissari.  

Já, hér er á ferðinni nýjung sem á örugglega eftir að skila sér.

lesa meira..
Íslenska

Litabækurnar – Frábært námsefni til að þjálfa lesskilning

LITABÆKURNAR er frábært efni úr námsgagnasmiðju okkar á Skólavefnum. Bækurnar sem eru sex að tölu hafa að geyma þrjátíu lestexta hver, en textarnir eru mislangir eftir bókum (litum). Felst flokkun bókanna fyrst og fremst í lengd textanna, en þá eru styttri textarnir gjarnan einfaldari, bæði hvað varðar byggingu og orðaval. Öllum lestextunum fylgja vandaðar spurningar sem umfram allt eru hugsaðar til að þjálfa lesskilning. 

Lestextarnir sjálfir voru valdir af kostgæfni en þar var reynt að sameina áhuga nemendanna, námskrána og fróðleik sem við teljum að muni nýtast vel.

Eins og með annað efni úr okkar smiðju þá er það útbúið þannig að bæði er hægt að vinna það beint af vefnum og fá það á prenti. Vefefnið er aðgengilegt á Skólavefnum og æfingarnar sem fylgja hverjum texta eru gagnvirkar fjölvalsspurningar. Erum við stolt af þessu efni og ánægð með veflausnirnar. Í prentútgáfunni eru spurningarnar opnar.

Hér er á ferðinni frábært efni til að þjálfa lesskilning!

lesa meira..
Íslenska

Setningar og málsgreinar – Heildstætt námsefni í íslensku fyrir 3. bekk.

Á síðasta vetri buðum við uppá glænýtt heildstætt námsefni í íslensku fyrir 2. bekk sem við kölluðum Orð og setningar (þrjár bækur). Kom það í kjölfar efnisins Stafir og orð sem hugsað var fyrir 1. bekk. Þetta efni hefur notið töluverðra vinsælda og verið mikið notað. Nú munum við bjóða upp á hliðstæðan pakka fyrir 3. bekk sem ber heitið Setningar og málsgreinar. Þetta er heildstætt námsefni í íslensku, það skiptist í þrjár bækur og telur samtals rétt tæpar 200 blaðsíður.

lesa meira..
Íslenska

Stafir og orð – Vinsælt heildstætt námsefni í stafainnlögn, lestri og skrift fyrir 1.bekk.

Námsefnið Stafir og orð er hugsað fyrir yngstu nemendurna en þar er unnið með stafina og fyrstu skrefin í lestri. Þá er þar einnig að finna stutt þjálfunarverkefni í skrift auk annarra æfinga. 

Efnið skiptist í 4 bækur sem saman telja rúmlega 200 blaðsíður í prenti. Þið getið valið um að skoða þær sem flettibók sem hentar vel þegar kennari vill sýna nemendum eitthvað á skjávarpa eða þá í pdf ef þið viljið prenta efnið út. Hægt er að panta bækurnar útprentaðar hjá okkur. (Sjá Bóksölu) þar sem þið getið nálgast efnisyfirlit hverrar bókar fyrir sig.

lesa meira..
Krakkar

Hopp og skopp – Glænýjar verkefnabækur fyrir yngstu nemendurna

Nú bjóðum við upp á fjórar nýjar og stórskemmtilegar verkefna- og þrautabækur fyrir yngstu nemendur grunnskólans og elstu nemendur leikskólans. Efnið er úr smiðju Mjallar Gunnarsdóttur og hvetjum við alla til að kynna sér þetta efni vel. Verkefnin sameina það að reyna á athyglisgáfu nemenda og að vera skemmtileg en það er jú forsenda þess að jákvætt nám eigi sér stað.

Eins og áður sagði er hér um 4 bækur að ræða sem hver um sig hefur að geyma tíu verkefni og því samtals um 40 verkefni að ræða. Rétt er að vekja athygli á því að þó að verkefnin séu í lit hjá okkur virka þau allt eins vel í svarthvítu og því auðvelt að prenta þau út. Góða skemmtun!

lesa meira..
Allskonar

10. BEKKUR - TILLÖGUR FYRIR ÞÁ SEM ERU AÐ VINNA HEIMA

Í ljósi þess að margir nemendur eru nú að vinna heima viljum við nota tækifærið og benda á efni sem hentar vel fyrir hverja bekkjardeild og stuttar leiðbeiningar.

Skiptum við efninu upp í árganga en vissulega getur sama efnið hentað og náð yfir fleiri  árganga og því verið á fleiri en einum stað.

Er það von okkar að þessar stuttu kynningar hjálpi ykkur að finna það efni sem hentar best og geti þannig leitt ykkur áfram.

Við byrjum á efni fyrir 10. bekk.

lesa meira..
Samfélagsgreinar

Þrjár nýjar landafræðibækur og vefsíða fyrir 5., 6. og 7. bekk

Nýjar kennslubækur í landafræði og vönduð vefsíða með gagnvirkum æfingum.

Skólavefurinn býður nú upp á þrjár glænýjar kennslubækur í landafræði sem eru hugsaðar fyrir 5., 6. og 7. bekk en má þó einnig kenna á öðrum stigum, allt eftir efnum og ástæðum. Bækurnar eru eftir Ingibjörgu Sól Ingólfsdóttur og myndskreyttar af Mjöll Sigurðardóttur. Þær taka í einu og öllu mið af Aðalnámskrá grunnskóla í greininni auk þess sem reynt hefur verið að gera efnið bæði aðlaðandi og áhugavert fyrir nemendur. Góð verkefni fylgja hverri bók. Þá verður hægt að nálgast lausnir við öllum verkefnum.

Vönduð vefsíða fylgir efninu þar sem hægt er að nálgast bækurnar sem flettibækur og í pdf útgáfu. Á vefsíðunni geta kennarar einnig nálgast skemmtilegar gagnvirkar æfingar þar sem nemendur geta þjálfað sig í að þekkja lönd, höfuðborgir og fána.
Í þessu efni er landafræðin skoðuð í ljósi nýjustu áherslna og upplýsinga. Hér er á ferðinni efni sem talar inn í samtímann og það sem brennur á fólki í dag.

Hér má sjá nánari lýsingu á innihaldi hverrar fyrir sig:

Bók 1: Að rata um heiminn

Í þessari bók sem er 46 blaðsíður á lengd og skiptist í 13 kafla er farið yfir kort og hvernig á að lesa úr þeim, heimsálfurnar og fleira.
Verkefnin sem fylgja eru mjög fjölbreytt, áhugaverð og skemmtileg.

Bók 2: Náttúruöflin

Í þessari bók sem er 49 blaðsíður á lengd og skiptist í 16 kafla er farið yfir kenningar um hvernig heimurinn varð til, samsetningu jarðarinnar, flekakenninguna, jarðskjálfta og eldvirkni,  háhita- og lághitasvæði og fleira
Fjölbreytt og skemmtileg verkefni fylgja hverjum kafla.

Bók 3: Loftslag

Í þessari bók sem er 72 blaðsíður á lengd og skiptist í 15 kafla er hugtakið loftslag  útskýrt og hvað hefur áhrif á það, gang himintunglanna, möndulhalla jarðar, árstíðir, loftslagsbelti, hæð yfir sjávarmáli, hafstrauma, hæðir, lægðir og loftþrýsting, lofthjúpinn, hlýnun jarðar og margt fleira. Fjölbreytt og skemmtileg verkefni fylgja hverjum kafla.

Skólavefurinn.is

lesa meira..
Íslenska

Nýtt efni í litabækurnar – Gulbók 2

Að undanförnu höfum við fengið mikið af óskum um að bæta við textum í Litabækurnar okkar (lesskilningsæfingar) og höfum við unnið hörðum höndum að því. Nú bjóðum við upp á 20 nýja texta í flokkinn undir 100 orðum og höfum við sett þá sér til einföldunar og köllum einfaldlega Gulbók 2. Eins og fyrri textar eru þessir úr ýmsum áttum og reynt að höfðu til ólíks áhugasviðs nemenda, jafnframt því að lauma inn áhugaverðum fróðleik.  Dæmi um texta í þessum skammti eru: Nikulás Kópernikus, Fyrsti bíllinn á Íslandi, Vala Flosadóttir, Sjampó úr kúahlandi, Gosið í Heklu árið 1104 o.s.frv.

lesa meira..
Íslenska

Lita- og verkefnabók: Tölurnar 1-20, fyrir yngstu krakkana.

Nú bjóðum við upp á bókina ‚Lita- og verkefnabók:Tölurnar 1-20‘  fyrir yngstu krakkana og leikskóla.

Fyrsti kaflinn nefnist: ‚Andri á afmæli: Tölurnar1-5‘. - Annar kaflinn nefnist: ‚Freyja fer í útilegu: Tölurnar6-10‘. - Þriðji kaflinn nefnist: ‚Vilmar fer til útlanda:Tölurnar 11-15‘ -Fjorði kaflinn nefnist: ‚Heima hjá Lottu: Tölurnar16-20‘.

Hver kafli telur 5 blaðsíður. Er tilvalið að prentaþetta út og leyfa krökkunum að glíma við þessar einföldu en skemmtilegu þrautirog lita svo.

lesa meira..
Íslenska

BLIKKLJÓS – NÝ LEIÐ TIL AÐ KENNA ÍSLENDINGASÖGUR

Við bjóðum nú upp á nýja leið, nýtt námsefni, til að kenna Íslendingasögur. Hún felst einkum í því að í stað þess að nemendur lesi heila Íslendingasögu eins og hingað til hefur verið gert, lesa þeir útdrátt úr viðkomandi sögu og fá svo stutta valda texta til að glímavið úr sögunni sjálfri. Köllum við þetta Blikkljós.

Kjalnesingasaga og Gunnlaugssaga

Höfum við nú þegar unnið tværsögur á þennan hátt, Kjalnesinga sögu og Gunnlaugs sögu ormstunguásamt með ýmsu ítarefni, s.s. glærum, vinnuheftum, gagnvirkum spurningum o.s.frv.Hægt er að panta efnið í einni bók hjá okkur eða sækja það í stökum köflum ávefnum okkar með verkefnum og sérstakri kennarabók. Á vefnum er að sjálfsögðuhægt að hlusta á allt efnið upp lesið.

Tilraunaútgáfa

Hér er um ákveðna tilraun aðræða og verður forvitnilegt að sjá hvernig kennarar og nemendur taka henni. Engumdylst að undanfarið hafa þær raddir orðið háværari sem vilja breyta því hvernigvið kennum Íslendingasögurnar enda telja margir að tungutak sagnanna sénemendum framandi. Markmið okkar á Skólavefnum er að koma til móts við kröfurnútímans og kynna nemendum efni sagnanna en sýna þeim jafnframt valin dæmi afnokkrum hápunktum frumtextanna. Þannig fá þeir innsýn í hið safaríka tungutaktextanna gömlu og „heyra“ jafnvel óminn af orðum hinna fornu kappa og kvenskörunga.  

lesa meira..
Íslenska

Kóngurinn í Gullá – Nýtt námsefni í lestri og íslensku

Kóngurinn í Gullá er fyrst og fremst hugsuð sem lestrarbók og getur hún átt við alveg frá 4. og upp í 10. bekk ef út í það er farið. Er þetta ein af þessum sögum semhenta bæði fyrir börn og fullorðna. Eins og annað efni sem Skólavefurinn gefur út er bæði hægt að prenta efnið út og/eða vinna það algjörlega á vefnum. Í vefútgáfunni er hægt að hlusta á söguna upplesna og þar er einnig hægt að nálgast orðskýringar á völdum orðum. Góð verkefni fylgja bókinni, bæði opnar spurningar og fjölvalsspurningar. 

John Ruskin skrifaði söguna Kóngurinn í Gullá (The King of the Golden River) árið 1841 fyrir hina tólf ára gömlu Effie (Euphemia) Gray sem síðar varð kona hans.Sagan var gefin út á bók tíu árum síðar (1851) og naut strax mikilla vinsælda og þykir í dag ein af sígildum bókmenntaverkum Viktoríu tímans. Sagan hefur verið flokkuð sem ævintýri, dæmisaga, kennisaga og jafnvel goðsaga. Hvernig svosem menn vilja flokka hana þá vísar sagan okkur veginn til réttrar breytni og hugarfars.

lesa meira..

Prófasíðan : Stuðningssíða fyrir haustprófin 2021

Kynntu þér efnið

Kynntu þér Prófasíðu Skólavefsins.
Stuðningssíða fyrir vorprófin 2021
og samræmdu prófin.

Þúsundir æfinga og kennslumyndbanda til þjálfunar fyrir haustprófin!

Veldu bekk og námsgrein:

9. og 10. bekkur

7. bekkur

4. bekkur

NÝTT OG UPPFÆRT
STAKAR BÆKUR OG HEFTI
Jólasíða

Jólasíða Skólavefsins 2021

Á jólasíðu Skólavefsins finnið þið alls kyns efni sem tengist jólunum með einum eða öðrum hætti: jólasögur, jólavinnubækur og margt fleira. :)

lesa meira..
Ertu að þjálfa þig í lesskilning

Stöðupróf í íslensku

Hér getið þið nálgast skilgreind markmið og stöðupróf í íslensku fyrir valda aldurshópa.
Þið smellið einfaldlega á bekk og þá getið þið valið viðeigandi próf og séð þau markmið sem við teljum að liggi þeim aldurshópi til grundvallar.
vert að skoða :)
Undirbúningur og námsefni fyrir framhaldsskólastig
No items found.
Eitt og annað
Fara efst